balla-la-dalla”, textos sobre música, terror i cine.CAT: “Fanzine editat amb motiu del leitmotif de la seva [Terror Molins] 41 edició “Els Musicals de Terror”. Ofereix una vintena de textos amb diferents aproximacions a la potent i suggestiva relació entre música, cinema i terror, incloent alguna fugida més enllà del setè art.”

ENG: “Fanzine published on the occasion of the leitmotif of its [Terror Molins] 41st edition “The Horror Musicals”. It offers twenty texts with different approaches to the powerful and suggestive relationship between music, cinema and terror, including some fugues beyond the seventh art.”


Graphic design by me and Anna A.
read/download + full credits